โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ก้าวสู่ปีที่ 21 โพสต์ทูเดย์ โดยมี นพ.พิเชฐ ผนึกทอง ผู้อำนวยการงานคุณภาพ และผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด พร้อมด้วยคุณณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและ CRM เป็นผู้มอบกระเช้า และมีคุณยุทธนา นวลจรัส บรรณาธิการบริหาร โพสต์ทูเดย์ เป็นผู้รับมอบกระเช้า เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ (ตึกเนชั่น) ถนนบางนา ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ