โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี ‘สปริงนิวส์’ โดยมี นพ.พิเชฐ ผนึกทอง ผู้อำนวยการงานคุณภาพ และผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด พร้อมด้วยคุณณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและ CRM เป็นผู้มอบกระเช้า และมีคุณอรวรรณ พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ Springnews พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบกระเช้า เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ (ตึกเนชั่น) ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ