💚 เสียงความประทับใจ
🧐 จากใจผู้รับบริการแก้ไขสายตาด้วย ‘Lasik’

 

“ก่อนทำเลสิค สายตาสั้นประมาณ 700 ทั้ง 2 ข้าง และเอียง 100 ต้องใช้ชีวิตอยู่กับแว่นตาตลอดเวลา แต่หลังจากตัดสินใจทำเลสิค ความรู้สึกเหมือนเปิดโลกใบใหม่เลยค่ะ ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ไม่ต้องมีแว่นตามาให้คอยรำคาญใจ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆ ค่ะ”

 

🙆‍♀️ คุณอดิศา ภาสุวรรณ
🧐 ผู้เข้ารับการรักษาแก้ไขสายตาด้วยเลสิค
🏨 ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลไทยนครินทร์