Shopping Cart

No products in the cart.

ทำไมต้องเปลี่ยนไตซ้ำ

การเปลี่ยนไตซ้ำ (Retransplant) หลังจากรับปลูกถ่ายไตแล้วไตที่ปลูกถ่ายจะอยู่ได้นานเท่าไรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย มีหลายกรณีที่ผู้ป่วยต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตซ้ำหลายครั้ง 

 

 

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนไตซ้ำ

สาเหตุที่พบบ่อยครั้งจากการที่ไตที่ได้รับการปลูกถ่ายไม่ทำงานหรือหยุดทำงาน (Transplant Kidney Failure) จนต้องทำให้ปลูกถ่ายไตซ้ำ ได้แก่

  • ร่างกายปฏิเสธไตใหม่ (kidney rejection)
  • การติดเชื้อบางชนิดที่ส่งผลต่อการทำงานไตโดยตรง เช่น บีเค ไวรัส (BK Virus) และอะดีโนไวรัส (Adenoviruses) หรือการติดเชื้ออื่นๆ ที่รุนแรงจนส่งผลให้ผู้ป่วยต้องลดยากดภูมิลงและท้ายที่สุดทำให้เกิดการสลัดไต
  • การเป็นกลับซ้ำของโรค คือ อาการของโรคที่กลับมาเป็นอีกครั้งหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้ว
  • การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด

ทั้งนี้ การผ่าตัดปลูกถ่ายไตซ้ำ สามารถกระทำได้ซึ่งแนะนำให้ทำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการปลูกถ่ายไต เนื่องจากมีความซับซ้อนของการประเมินและขั้นตอนการปลูกถ่าย เพื่อลดปัจจัยที่อาจนำไปสู่การปลูกถ่ายไตซ้ำอีกครั้ง

เปลี่ยนไต

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตซ้ำ สามารถทำได้กี่ครั้ง

ในปัจจุบันจำนวนครั้งการปลูกถ่ายไตซ้ำอาจกระทำได้มากถึง 3-4 ครั้ง อย่างไรก็ตามในแต่ละครั้งการปลูกถ่ายไตซ้ำมีข้อควรระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยากดภูมิคุ้มกันมากขึ้น จึงควรกระทำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันการเกิดการปลูกถ่ายไตซ้ำและลดผลแทรกซ้อนจากยากดภูมิคุ้มกัน

การป้องกันเพื่อทำให้ไตที่ปลูกถ่ายซ้ำอยู่ได้นาน

ทำได้โดยการปรับปัจจัยบางอย่างที่สามารถทำให้ไตอยู่ได้นานขึ้น ควรปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญการปลูกถ่ายไตโดยตรง เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตในแต่ละรายมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้ไตเสื่อมจนนำไปสู่การปลูกถ่ายไตซ้ำแตกต่างกัน

ศูนย์ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลไทยนครินทร์

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
ผศ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
ผศ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์