Shopping Cart

No products in the cart.

จัดฟันใส Invisalign คืออะไร เหมาะกับปัญหาฟันแบบไหน?

จัดฟันแบบใส Invisalign คืออะไร
 • ฟันยื่น
 • ฟันเก
 • ฟันห่าง
 • ฟันล้ม
 • ฟันสบไม่สนิท
 • ฟันสบเปิด สบลึก
 • ฟันหาย
 • ฟันไม่งอก
ฟันแบบไหน เหมาะกับการจัดฟันใส Invisalign
 • สวยใส
 • ใส่สบาย
 • ใช้ชีวิตง่าย
 • ไม่ต้องมาพบแพทย์ทุกเดือน
 • ปรึกษาทันตแพทย์
 • เก็บข้อมูล ตรวจสภาพฟัน ถ่ายรูปเอกซเรย์และสแกนฟัน เพื่อสร้างแผนการรักษา
 • ทันตแพทย์จัดส่งสแกนฟัน และข้อมูลของผู้รับบริการ ไปยังแลป Invisalign ที่ต่างประเทศ
 • ใส่ชุดเครื่องมือจัดฟันใส Invisalign ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะบุคคล
 • ทันตแพทย์จะนัดพบ ทุก 2 เดือน
ข้อดีของการจัดฟันใส Invisalign
 • ใช้ชีวิตง่ายกว่า
 • กระทบต่อการพูดน้อย
 • ขึ้นอยู่กับปัญหาฟันของผู้รับบริการแต่ละคน ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน – 2 ปี
Share
ผู้ที่เขียนบทความ
ทพญ.กุรุพินท์ เชาวกิจเจริญ
ทพญ.กุรุพินท์ เชาวกิจเจริญ
ทันตแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์