Shopping Cart

No products in the cart.

เทคโนโลยี ‘ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า’

ภาวะ ‘ข้อเข่าเสื่อม’ เป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก จากสถิติประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมกว่า 6 ล้านคน เมื่อเป็นแล้วส่งผลกระทบในเรื่องคุณภาพชีวิตอย่างมาก ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทำให้เสี่ยงต่อภาวะทุพลภาพได้ ดังนั้น ‘การผ่าตัดข้อเข่าเทียม’ (Total Knee Replacement) จึงเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

 

 

สัญญาณเตือนโรคข้อเข่าเสื่อม

 • ปวดเข่ามาก เดิน ขึ้น-ลงบันไดลำบาก
 • ปวดเข่าเวลานอน
 • เข่ามีเสียง เข่าบวมร้อน เข่าติด เหยียดงอลำบาก
 • เข่าผิดรูป โค้งออก เกเข้าใน

ปัจจุบันการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรงของโรคด้วยนวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total Knee Arthroplasty) หรือ (Total Knee Replacement) ถือเป็นอีกทางเลือกในการรักษาที่มีความคุ้มค่าในการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเป็นที่นิยมมากขึ้น

ข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis)

ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 • เจ็บน้อยกว่า
 • แผลผ่าตัดเล็ก
 • ฟื้นตัวเร็ว สามารถเดินได้โดย Walker 1 วัน หลังผ่าตัด
 • สามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • ลดภาวะแทรกซ้อนและมีความปลอดภัยสูง

เตรียมพร้อมก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

 • ก่อนการผ่าตัดแพทย์จะเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ได้แก่ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึงผู้ป่วยจะได้รับความรู้และการปฏิบัติตัวเบื้องต้นจากอายุรแพทย์ ทีมวิสัญญีแพทย์จะเข้ามาร่วมการวางแผนในการระงับความรู้สึกซึ่งจะเลือกวิธีที่เหมาะกับกับสุขภาพของแต่ละบุคคล
 • ระหว่างผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา มีการติดตามระบบการทำงานของร่างกายด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต และระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วจนกว่าการผ่าตัดจะเสร็จสิ้น
 • โดยทั่วไปจะมีการให้ยาระงับปวดทั้งก่อนและหลังผ่าตัดร่วมกับการใช้เทคนิคที่บาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อน้อย ทำให้ผู้ป่วยส่วนมากสามารถลุกยืนได้ในวันแรกหลังผ่าตัดและสามารถกลับบ้านได้ใน 3-5 วัน
 • หลังจากผ่าตัดเรียบร้อยจะมีทีมกายภาพบำบัด เข้ามาช่วยดูแลเรื่องการทำกายภาพ พร้อมแนะนำท่าบริหาร ทั้งการฝึกกล้ามเนื้อ การฝึกเดิน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 • กิจกรรมควรเลี่ยงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ได้แก่ กีฬาที่มีแรงกระแทกรุนแรงที่ข้อเข่า เช่น การวิ่งหรือกระโดด ซึ่งแรงกระแทกจะทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกเสื่อมสภาพเร็วขึ้น การนั่งคุกเข่า นั่งยองๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งส้วมแบบนั่งยองๆ ควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาด

ข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis)

ทั้งนี้ผลการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมมากกว่า 90% ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมจะรู้สึกเจ็บปวดลดลง และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติ ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์พร้อมดูแลคุณด้วยประสบการณ์และความชำนาญของศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด 
Share
ผู้ที่เขียนบทความ
นพ. สุพิชัย เจริญวารีกุล
นพ. สุพิชัย เจริญวารีกุล
แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์