คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เพศชาย/หญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

รายละเอียดของงาน

 • จัดยาให้ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ คิดค่าใช้จ่ายตามใบสั่งยาได้อย่างถูกต้อง เบิกยา/ควบคุมวันหมดอายุ และสินค้าคงคลัง
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
 • รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
หลาย อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ