LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกโรงพยาบาลนครธน
  • แพทย์เวรโรงพยาบาลไทยนครินทร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-09:00-20.00 น.09:00-17:00 น.09:00-17:00 น.09:00-17:00 น.09:00-17:00 น.-