LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ สถาบันทรวงอก กรมการแพทย์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------09:00-17:00 น. เสาร์ที่ 1,3,5