LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต University of the East RMMC

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
  • เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • Sport Rehabilitation University of Illinois
  • Ph.D. in Kinesiology (Exercise Physiology)

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
14:30-17:30 น. อาทิตย์ที่ 2,4 - - - - - -