LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จิตแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาปี2535-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • จิตเวชศาสตร์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-09:00-12:00 น.----09:00-12:00 น.