LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • รองผอ.หน่วยสารสนเทศ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
  • รองผอ.หน่วยสารสนเทศ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-16:00 น.-13:30-16:00 น.--13:30-16:00 น.17:00-19:30 น.