LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน โรงพยาบาลหัวเฉียว 6 ปี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
---13:00-16:00 น.---