LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จักษุแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียว
  • จักษุแพทย์(ต้อหิน)โรงพยาบาลชลประทาน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--17:00-19:00 น. อังคารที่ 2,4-13:00-17:00 น.09:00-12:00 น.-