Shopping Cart

No products in the cart.

อ. เดือนฉาย แสงรัตนายนต์

นักแก้ไขการพูด โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ผ.ส.65

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

นักแก้ไขการพูด

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • ด้านแก้ไขการพูด 35 ปี

วุฒิบัตร

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาคลินิก

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมโสตสัมผัสวิทยา และการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่