LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ด้านแก้ไขการพูด 35 ปี

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาคลินิก
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมโสตสัมผัสวิทยา และการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - 09:00-16:30 น.