LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ด้านแก้ไขการพูด 35 ปี

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาคลินิก
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมโสตสัมผัสวิทยา และ การแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------09:00-16:30 น.