LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์แพทย์สาขาศัลยแพทย์ทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พ.ศ.2559
  • ศึกษาต่อยอดศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี (ปัจจุบัน)

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
---17:00-20:00 น.--17:00-20:00 น.