LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • หน่วยตรวจโรค สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--17:00-19:30 น.--17:00-20:00 น.09:00-16:00 น.