Shopping Cart

No products in the cart.

นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา

แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.40807

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงเกล้า

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
  • สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหวไทย
  • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารสหรัฐอเมริกา
  • สมาคมส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

17:00 - 20:00

- - - - - -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่