LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์แผนจีนคลินิกแพทย์แผนจีนรพ.ไทยนครินทร์
 • แพทย์ฝึกหัดประจำรพ.ประจำมณฑลเจียงซู
 • หนานจิง
 • จีน
 • แพทย์ฝึกงานประจำรพ.หลงหัวและรพ.คุนซานเซี่ยงไฮ้
 • จีน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ปริญญาโท สาขาอายุรกรรมทางเดินอาหารแผนจีน มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนหนานจิง

วุฒิบัตร

 • การรักษาโรคจิตเวชด้วยการฝังเข็ม
 • การรักษาโรคระบบ GI ด้วยการรักษาผสมผสาน
 • การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคทาง IBD

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • สมาชิกกรรมการวิชาชีพ โรคไขข้อ กระดูก รุ่นที่3 ของ World Federation of Chinese Medicine Societies
 • สมาชิกกรรมการวิชาชีพ โรคต่อมไร้ท่อ ของ World Federation of Chinese Medicine Societies

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
08.30 - 17.30 น. - - - 08.30 - 17.30 น. - 08.30 - 17.30 น.