LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พศ.2012-2017

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ.2017

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
----14:00-17:00 น.--