LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลราชวิถี
  • โรงพยาบาลโรคทรวงอก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์หัวใจโรงพยาบาลราชวิถี

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-17:00 น. อาทิตย์ที่ 1,3,5------