LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์หน่วยกุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคติดเชื้อในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคติดเชื้อในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาคมกุมารแพทย์ และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--09:00-20:00 น.09:00-20:00 น.08:00-19:30 น.07:00-17:00 น.13:00-19:30 น.