LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
  • กุมารแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกแพทย
  • สภาสมาคมกุมารแพทย์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
08:00-12:00 น.08:00-17:00 น.08:00-17:00 น.08:00-17:00 น.08:00-17:00 น.08:00-17:00 น.-