Shopping Cart

No products in the cart.

ทพญ.ลลิตา เลิศจิระวงศ์

ทันตแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ท.4267

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • รับราชการ โรงพยาบาลชนบท จ.ขอนแก่น ปี 2535-2540
  • รับราชการ โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี ปี 2541-2547

วุฒิบัตร

  • วิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ชมรมทันตกรรมหัตถการ
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

16:00 - 20:00

- - - - - -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่