LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลวิภารามพัฒนาการ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - -