LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • สูติ-นรีแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลกลางพศ.2558-2561
  • สูติ-นรีแพทย์เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลกลางพศ.2562-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา อนุสาขา การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา
  • วุฒิบัตร สูติ-นรีเวชวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พศ.2554
  • ประกาศนียบัตรการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยสูติ-นรีเวชวิทยาแห่งประเทศไทย
  • ชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
13:00-19:00 น.-09:00-12:00 น.-09:00-20:00 น.13:00-19:00 น.-