LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลยันฮี
  • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
  • โรงพยาบาลฟัน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - 10:00-20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,5 ของเดือน -