LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลยันฮี
  • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
  • โรงพยาบาลฟัน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-----10:00-20:00 น.-