Shopping Cart

No products in the cart.

พญ. อรกมล อินกองงาม

แพทย์ประจำศูนย์ Wellness โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.36773

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน สาขาสาธารณสุข(ดูแลรับปรึกษาด้านwellness)

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์ใช้ทุน รพ.อ่างทอง
 • แพทย์เวชปฏิบัติ รพ.อ่างทองเวชการ 2
 • แพทย์ศูนย์ Well – being รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์
 • แพทย์ศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวม PWA Life Center รพ.พญาไท3

วุฒิบัตร

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรอเมริกันบอร์ดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 • ประกาศนียบัตรอินเตอร์เนชั่นแนลบอร์ดเวชศาสตร์วิถีชีวิต
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมคีเลชั่นบำบัด
 • ประกาศนียบัตรการโค้ช เพื่อปรับเปลี่ยนการปรุงอาหาร สถาบันเวชศาสตร์วิถีชีวิต สหรัฐอเมริกา

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • แพทยสภา

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

08:00 - 16:00

08:00 - 16:00

08:00 - 16:00

-

08:00 - 16:00

08:00 - 16:00

-

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่