LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์ใช้ทุน รพ.อ่างทอง
 • แพทย์เวชปฏิบัติ รพ.อ่างทองเวชการ 2
 • แพทย์ศูนย์ Well - being รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
 • แพทย์ศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวม PWA Life Center รพ.พญาไท 3

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรอเมริกันบอร์ดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 • ประกาศนียบัตรอินเตอร์เนชั่นแนลบอร์ดเวชศาสตร์วิถีชีวิต
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมคีเลชั่นบำบัด
 • ประกาศนียบัตรการโค้ช เพื่อปรับเปลี่ยนการปรุงอาหาร สถาบันเวชศาสตร์วิถีชีวิต สหรัฐอเมริกา

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
 • สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
08:00-16:00 น. 08:00-16:00 น. 08:00-16:00 น. - 08:00-16:00 น. 08:00-16:00 น. -