LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์พี่เลี้ยง แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  • แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
  • แพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - 17:00-20:00 น. - - -