LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางจาก
  • ทันตแพทย์Parttimeคลินิกเอกชน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
13:00-20:00 น.------