LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางจาก
  • ทันตแพทย์Parttimeคลินิกเอกชน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
13:00-20:00 น. - - - - - -