Shopping Cart

No products in the cart.

พญ. พริมรตา ติยะจินดา

แพทย์ที่ปรึกษาสาขาผิวหนัง โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.34665

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา(วุฒิบัตรผิวหนัง)

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • พานาซี เมดิคอลเซ็นเตอร์

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง เวชศาสตร์ชะลอวัย

ประวัติการศึกษา

  • เเพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

13:00 - 19:00

08:00 - 16:00

- -

17:00 - 19:00

-

17:00 - 19:00

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่