LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเลิดสิน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • ชมรมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--17:00-20:00 น.----