LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลนครปฐม
  • โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิก วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
17:00-19:00 น.------