LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แผนกหูคอจมูกโรงพยาบาลศิครินทร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร

  • โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
13:00-16:00 น.-09:30-16:00 น.13:00-16:00 น.09:00-16:00 น.09:30-12:00 น. , 17:00-19:30 น.-