LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

 • รพศ.นครปฐม
 • แพทย์ออกตรวจแผนกผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • แพทย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ (ก.พ.2559-ก.พ.2564)

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • ปริญญาโท สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย และ ฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
 • อเมริกันบอร์ดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 • อินเตอร์เนชั่นนัลบอร์ดเวชศาสตร์วิถีชีวิต
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คีเลชั่นบำบัด

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
 • สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - 08:00-16:00 น. - - 08:00-16:00 น.