LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
  • แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์สาขาผิวหนังเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารตจวิทยา (กุมารเวชศาสตร์สาขาโรคผิวหนัง) แพทยสภา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาคมกุมารแพทย์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-17:00-20:00 น. จันทร์ที่ 2,4----14:00-20:00 น.