LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • หน่วยโรคผิวหนังเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตร ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ผิวหนัง แห่งประเทศไทย
  • ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็ก แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--13:00-16:00 น.---13:30-17:00 น.