LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นพศ.2556-2559

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-------