LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นพศ.2556-2559

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - -