LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • สถาบันราชานุกูลกรุงเทพ เดือนมิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วทบ.ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2550-2554)
  • ปริญญาโท วทม.ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-2562)

วุฒิบัตร

  • วทบ.ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วทม.ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
09:00-17:00 น. 18:00-19:00 น. 18:00-19:00 น. 18:00-19:00 น. 18:00-19:00 น. 18:00-19:00 น. -