Shopping Cart

No products in the cart.

อ. สุชาวดี พัฒนผลสุขุม

นักแก้ไขการพูด โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ผ.ส.186

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

นักแก้ไขการพูด

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • สถาบันราชานุกูลกรุงเทพ เดือนมิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน

วุฒิบัตร

  • วทบ.ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วทบ.ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2550-2554)

สมาชิกสมาคมแพทย์

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่