LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
10:00-12:00 น.09:30-15:00 น.--09:30-12:00 น.--