LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตรสาขาตจวิทยา แพทยสภา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ผิวหนัง แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--10:00-12:30 น.-10:00-12:30 น.10:00-12:30 น.-