Shopping Cart

No products in the cart.

นพ.สุวิกรม ฉัตรธรรมนาท

แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- -

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

- - -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่