LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2539-2540

ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------09:00-16:30 น.