LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • กรมควบคุมโรคติดต่อ
  • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
  • โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
  • โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตรตจวิทยา แพทยสภา
  • อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
08:00-19:30 น. 08:00-15:00 น. 08:00-19:30 น. - 08:00-19:30 น. - -