LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • กรมควบคุมโรคติดต่อ
  • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
  • โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
  • โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตรตจวิทยา แพทยสภา
  • อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-19:30 น.09:00-15:00 น.09:00-19:30 น.-09:00-19:30 น.13:00-19:30 น.-