LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พศ.2554-2555
  • โรงพยาบาลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พศ.2555-2556
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
09:00-12:00 น. - 16:30-19:30 น. 16:30-19:30 น. พุธที่ 2,4 - - -