LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
  • กุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาคมกุมารแพทย์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-16:00 น.------