Shopping Cart

No products in the cart.

อ. ถิรพร มานนท์

นักแก้ไขการได้ยิน โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ผ.ส.33

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตรวจวินิจฉัยการได้ยิน

ภาษาที่สื่อสาร

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • โรงพยาบาลพญาไท2

วุฒิบัตร

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต ความผิดปกติของการได้ยิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- -

08:30 - 17:00

- - - -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่