LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • โรงพยาบาลพญาไท2

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต ความผิดปกติของการได้ยิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 09:00-12:00 น. - - - - -