LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • โรงพยาบาลพญาไท2

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต ความผิดปกติของการได้ยิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-09:00-12:00 น.-----