LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • อนุสาขาอุบัติเหตุ ศัลยศาสตร์ทางมือ จุลศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์การกีฬาข้อสะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมทบสมาคมแพทย์ออร์โธปิดิคส์อเมริกา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:30-12:00 น.17:00-20:00 น.-----