Shopping Cart

No products in the cart.

พญ. วิภาดา วามวาณิชย์

จักษุแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.28121

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- -

09:00 - 12:00

-

09:00 - 12:00

10:00 - 12:00

-

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่